Previous Next
Ապրիլի 19     ՌՈՄԵՈ & ՋՈՒԼԻԵՏ                                                                         ...
Ապրիլի 12,26,29                                                                                                

Սոնատ թավջութակի համար

 

 

 

 

 

«ՍՈՆԱՏ ԹԱՎՋՈՒԹԱԿԻ ՀԱՄԱՐ»

Պիեսի հեղինակ և բեմադրող ռեժիսոր՝ Արա Երնջակյան

Պրեմիերան կայացել է 15.10.2004 թ. Երևանում։ 

Այսդրամանհետաքրքիրուգրավիչնյութլինելուցբացի,

իրմեջկրումէնաևերկրորդխորհուրդը`

պիեսընվիրվածէմեծարվեստագետՍերգեյՓարաջանովիանմահհիշատակին։

 

«Սոնատթավջութակիհամար»պիեսումԿիննուՏղամարդընշանագրվածդեմքերեն։ԿանաևՆկարիչը, ով, ճիշտէ, այլևսկենդանիչէ, ևումայդերկուսնիրենցատելությամբունախանձովհասցրելենկործանման։Չէ՞որնկարիչըդամիշտդժբախտպատահարէ: Դժբախտպատահար` շրջապատիհամար, իսկառաջինհերթին` հենցի՛րհամար:

Պիեսումբոլորգործողություններըկառուցվածեներկուկերպարներիլարվածերկխոսությամբ։Նրանքփորձումենպատասխանել«Իսկապե՞սարվեստըթեթևությունչիբերում։Պե՞տքէարդյոքարվեստը, քանիորդժբախտացնումէմարդկանց։Ինչո՞ւենչարամիտմարդիկստեղծագործողիհանդեպլցվածատելությամբ»հարցերին։ 

Պիեսինյութըհուզելէհամայնմարդկությաննիրպատմությանողջընթացքում։Շոշափվումենինչպեսհամամարդկայինխնդիրներ, այնպեսէլվառանհատականություններիուստեղծագործողներիբախումնուանհաշտությունըհասարակությանումիջակությունմեջխարիսխվածկեղծարժեքներիևխեղաթյուրվածբարոյականնորմերիուհամակեցությանկանոններիհետ, անշուշտ՝հանճարինբնորոշէմոցիաներովուդրսևորումներով։

11.05.2004 – Հայաստանի Հանրային հեռուստաալիքով կայացավ «Սոնատ թավջութակի համար» հեռուստաներկայացման պրեմիերան։

15.05.2006 - «Սոնատ թավջութակի համար» ներկայացման պրեմիերա, որը կայացավ Ս. Փարաջանովի տուն-թանգարանում։ Բեմադրող ռեժիսոր՝ Հ. Ղազանչյան։

ՓԱՌԱՏՈՆԵՐ.

 2007 – Հայաստան, Երևան, «HIGHFEST» 5-րդ Միջազգային փառատոն։

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

          

          

          

Copyright