Previous Next
Ապրիլի 19     ՌՈՄԵՈ & ՋՈՒԼԻԵՏ                                                                         ...
Ապրիլի 12,26,29                                                                                                

News

 

 

 

08.11.2014  

                                                      Follow us on Yerevan Events 

  

 

 

12.10.2014

After the  reopen of site cult.am , the first users got a gift - brand T-shirts.

 

 

Premier At Yerevan State Chamber Theatre

"Magic Bal"

Children's Musical Performance

Director of the play: Lusine Yernjakyan

           Composer: Vahe Grigoryan

           Coreographer: Vahagn Kirakosyan 

NewsParahandes_n.jpg 

 

 

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

          

          

          

Copyright